Sąskaitų rūšys

Konsoliduota PVM sąskaita faktūra Bendra visų Jūsų turimų abonentų sąskaita. Joje atskirai nurodomos kiekvienam abonentui suteiktos paslaugos ir mokesčiai.
 
 
Abonentų PVM sąskaita faktūra
Atskira kiekvieno abonento sąskaita, kurioje nurodytos tam abonentui suteiktos paslaugos bei mokesčiai. Užsisakę abonentines sąskaitas, gausite jų tiek, kiek turite abonentų.

 
 
VYKITE Į ARTIMIAUSIĄ OMNITEL SALONĄ ARBA SKAMBINKITE Į OMNITEL KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRĄ
 
  • Sąskaitas klientams išrašome kartą per mėnesį – paskutinės mėnesio dienos data. Sąskaita išrašoma už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas (Ryšio paslaugos užsienyje apmokestinamos gavus informaciją iš užsienio operatorių, todėl sąskaitą už jas galime pateikti kiek vėliau).
  • Sąskaitos pradedamos formuoti paskutinę ataskaitinio periodo dieną, apie 19 valandą, todėl ta dalis skambučių, žinučių, mobiliojo interneto, atliktų po pradėto sąskaitos formavimo, yra įtraukiama į kito mėnesio sąskaitą.
 
Klientui išsiunčiame tokius dokumentus:
  • Sąskaitą už abonentų naudojimąsi paslaugomis nurodytu laikotarpiu;
  • Ataskaitą apie OMNITEL išrašytas sąskaitas, kliento atliktas įmokas nurodytu laikotarpiu ir mokėtiną sumą už visus abonentus (įskaitant likusius praėjusių laikotarpių įsiskolinimus arba permokas);
  • Mokėjimo nurodymą (kvitą) – užpildytą mokėjimo dokumentą, kurį galima pateikti atsiskaitant grynaisiais pinigais banke, pašte ar kitoje mokėjimus priimančioje įstaigoje. Mokėjimo kvito pavyzdys.