Sąskaitų rūšys

PVM sąskaita faktūra
Tai buhalterinis dokumentas, kuriame pateikiama už paslaugas kiekvienam abonentui mokėtina suma ir galutinė sąskaitos suma. Čia taip pat nurodomas mokėjimų balansas.
 
 
Abonento paslaugų ataskaita
Atskira kiekvieno abonento ataskaita, kurioje nurodytos tam abonentui suteiktos paslaugos bei mokesčiai.
 
 
 
VYKITE Į ARTIMIAUSIĄ OMNITEL SALONĄ ARBA SKAMBINKITE Į OMNITEL KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRĄ
 
  • Sąskaitas klientams išrašome kartą per mėnesį – paskutinės mėnesio dienos data. Sąskaita išrašoma už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas (Ryšio paslaugos užsienyje apmokestinamos gavus informaciją iš užsienio operatorių, todėl sąskaitą už jas galime pateikti kiek vėliau).
  • Sąskaitos pradedamos formuoti paskutinę ataskaitinio periodo dieną, apie 19 valandą, todėl ta dalis skambučių, žinučių, mobiliojo interneto, atliktų po pradėto sąskaitos formavimo, yra įtraukiama į kito mėnesio sąskaitą.
 
Klientui išsiunčiame tokius dokumentus:
  • PVM sąskaitą faktūrą - tai buhalterinis dokumentas, kuriame pateikiama už paslaugas kiekvienam abonentui mokėtina suma ir galutinė sąskaitos suma. Taip pat pateikiama informacija apie išrašytas sąskaitas, kliento atliktas įmokas nurodytu laikotarpiu ir mokėtiną sumą už visus abonentus (įskaitant likusius praėjusių laikotarpių įsiskolinimus arba permokas);
  • Bankinio mokėjimo kvitą – užpildytą mokėjimo dokumentą, kurį galima pateikti atsiskaitant grynaisiais pinigais banke, pašte ar kitoje mokėjimus priimančioje įstaigoje.
  • Abonento paslaugų ataskaitą-joje pateikiama detali informacija apie paslaugų, kuriomis naudojosi abonentai, kiekį ir kainą.