Atsakomybė aplinkosaugoje

„Omnitel“ aplinkosauginė atsakomybė apima siekį mažinti bendrovės daromą poveikį aplinkai ir netiesiogiai prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo teikiamomis paslaugomis gyventojams ir verslui.
„Omnitel“ poveikį aplinkai tiesiogiai sukelia per materialinių resursų ir energijos naudojimą, transportą ir darbuotojų keliones. Šis poveikis yra nedidelis, nes bendrovė nevysto gamybos ir paslaugas teikia nesukeldama tiesioginio ar išvestinio neigiamo poveikio aplinkai.
Siekiant, kad ši įtaka būtų dar mažesnė, „Omnitel“ didelis dėmesys skiriamas:
 • modernioms ir efektyvioms technologijoms diegti,
 • atliekoms perdirbti,
 • transporto ūkiui atnaujinti,
 • efektyviam energijos išteklių naudojimui,
 • taupiam materialinių išteklių naudojimui,
 • efektyviam kelionių organizavimui.
„Omnitel“ skatinama individuali atsakomybė ir supratimas, kad už efektyvų resursų naudojimą ir aplinkai draugišką elgesį yra atsakingas kiekvienas bendrovės darbuotojas.

Įmonės poveikį aplinkai matuojame bendrovės autotransporto priemonių, darbuotojų kelionių, administracinių patalpų ir tinklo priežiūros nulemtais CO2 išmetimais į aplinką.

„Omnitel“  2008 m. tiesiogiai į aplinką išskyrė 1004 tonų anglies dvideginio (CO2): 947 tonas CO2 išskyrė bendrovės autotransporto priemonės, 52 tonas – patalpų šildymas natūraliomis dujomis, 5 tonas – elektros gamyba.
Netiesiogiai į aplinką „Omnitel“ išskyrė 321 toną CO2: 131 toną – iš centrinio šildymo ir 190 tonų – partneriams statant ir prižiūrint tinklą.
Iš viso 2008 m. į aplinką buvo išskirta 1325 tonų CO2 – tai 200 tonų, arba 18 proc., daugiau nei 2007 m. Didesnius CO2 išmetimus lėmė 37 proc. išaugęs bendrovės transporto ūkis.
 
CO2 išmetimų mažinimas

Siekiant mažinti CO2 išmetimus, bendrovėje 2008 m. buvo įgyvendinami šie veiksmai:
 • 17 automobilių atnaujintas automobilių parkas. Bendrovės transporto ūkis yra ne senesnis nei 5 metai, visi automobiliai atitinka „Euro-3“ arba „Euro-4“ standartus, reglamentuojančius automobilių išmetamųjų dujų sudėtį.
 • Įgyvendinta energijos taupymo programa, taikant visų administracinių pastatų automatizuotą kondicionavimo, šildymo, šaldymo ir vėdinimo sistemą, kuri leidžia reguliuoti energijos sunaudojimą ir ne darbo metu dirbti minimaliu režimu.
 • Vykdyta ekonomiškų komandiruočių programa – darbuotojai skatinti vietoj kelionių automobiliu ar lėktuvu rinktis telekonferencijas. Telekonferencijos pakeitė beveik trečdalį darbuotojų kelionių. Kelionių mažinimo programa yra įgyvendinama „TeliaSonera“ grupės mastu.
Atliekų tvarkymas
 • Visas Vilniuje surenkamas popieriaus atliekas (apie 100 tonų) bendrovė perdavė jas perdirbančiai atliekų tvarkymo bendrovei „VSA Vilnius“.
 • Sena ir nebenaudojama techninė įranga buvo perduodama antriniam perdirbimui. Šis procesas kuruojamas „TeliaSonera“ grupės lygmeniu. „Omnitel“ 2008 m. sunaudojo šią tinklo įrangą: aplinkai pavojinga įranga – 50 tonų; kabeliai – 37 tonų; elektroninė įranga – 46 tonų. 25 proc. šios įrangos atliekų buvo perdirbta.
 • 2008 m. „Omnitel“ prisijungė prie „Verslo žinių“ iniciatyvos „Atsakingo elgesio zona“, skatinančios rūšiuoti atliekas, ir paskelbė, kad visas popieriaus atliekas perdirba ir prisideda prie elektroninių sąskaitų populiarinimo.
Popieriaus taupymas
 • 2008 m. bendrovė sukūrė inovatyvų žalią sprendimą – elektroninę sąskaitą už paslaugas mobiliajame telefone, prieinamą kiekvienam klientui. Bendrovei aktyviai propaguojant ir skatinant perėjimą prie elektroninių sąskaitų,  2008 m. jų vartotojų skaičius išaugo 14 procentinių punktų ir sudarė 24,26 proc. visų „Omnitel“ klientų, gaunančių sąskaitas.
„Omnitel“ klientai, atsisakę popierinių sąskaitų:
    2007 m. sausį – 4,86 proc.
    2008 m. sausį – 10,65 proc.
    2009 m. sausį – 24,26 proc.
 • 2008 m. pabaigoje buvo priimtas sprendimas atsisakyti popierinių leidinių klientams – „Ryšio tilto“ ir „Verslo tilto“. 2009 m. bendrovė pradėjo su elektroninėmis šių leidinių versijomis ir taip sutaupė apie 300 tūkst. popierinių egzempliorių per mėnesį arba 130 tonų popieriaus per metus.
 • „Omnitel“ taupė popierių: spausdintuvai sutvarkyti taip, kad spausdintų ant abiejų lapo pusių; 90 proc. darbuotojų dirbo su nešiojamaisiais kompiuteriais; dokumentai tvarkomi elektroninėje erdvėje vidiniame tinkle, iš kur yra prieinami visiems darbuotojams.
 • 2008 m. „Omnitel“ išankstinio mokėjimo paslaugų „Ežys“ ir „Omnitel Extra“ klientai atliko 9,1 mln. sąskaitų papildymų naudodamiesi aplinkai nekenksmingomis daugkartinėmis sąskaitų papildymo kortelėmis. Tokiu būdu „Omnitel“ klientai per metus išsaugojo iki 30 tonų popieriaus ir sutaupė daug išlaidų, kurios būtų reikalingos vienkartiniams sprendimams. 
Investicijos į naują įrangą
 
2008 m. „Omnitel“ toliau investavo į tinklo technologinės įrangos atnaujinimą: keitė senas akumuliatorių baterijas į veikiančias daug ilgiau, naujino bazinių stočių tinklą. Naujos stotys –  fiziškai mažesnės ir sunaudojančios perpus mažiau energijos bei spinduliuojančios mažiau šilumos. Tai leidžia sutaupyti energijos sąnaudas patalpoms atšaldyti ir mažina aplinkos šildymą.
 
„Omnitel“, plėtodama ir atnaujindama tinklą, prioritetą teikia modernioms technologijoms ir programinėms tinklo talpos plėtimo galimybėms, kurios leidžia automatiškai reguliuoti tinklą, energijos ir kuro resursų naudojimas yra žymiai sumažinamas. 2008 m. visi įvykdyti veiksmai plečiant tinklą leido pasiekti tik 10 proc. elektros suvartojimo augimą. Kitu atveju jis galėjo siekti 80–100 proc.
 
 
 
Ar ši informacija Jums yra aiški?
Taip Ne